Stacks Image 1005

Naturvennlig solkraft i norske kommuner

Klimavennlig

Investering i solkraft gir større reduksjon i klimagasser per krone enn alle andre energialternativ. Globalt kan utbygging av solkraft potensielt bidra til reduksjon i utslipp av over 4 milliarder tonn CO₂ årlig innen 2030.

Bærekraftig

Utbygging og drift av solkraft er mer skånsomt enn andre energialternativ. Det kreves ingen endringer i landskapet, større veier eller grunnarbeid, og anlegget kan demonteres uten spor.

Nytt selskap – dype røtter

Under Arendalsuka 2023, ble avtalen om det nye, norske solkraftselskapet Geisli Energi AS signert. Bak selskapet står et av landets største og eldste industrikonsern og en av Norges største grunneiere med over 200 års historie.

Stacks Image 1033

(Foto: Hans Kristian Torbjørnsen)

Pressemeldingen fra lanseringen av Geisli energi, 14. august 2023:

Hydro Rein og Opplysningsvesenets fond går sammen om nytt solkraftselskap   

Hydro Rein har inngått en avtale med Opplysningsvesenets fond (OVF) om å opprette et felles solkraftselskap. I første omgang har partene mål om å utvikle inntil syv solenergiprosjekter på totalt 655 MW på utvalgte eiendommer eid av OVF i Norge.

Under Arendalsuka signeres avtalen mellom Opplysningsvesenets fond (OVF) og Hydro Rein (Rein), og med det er løpet lagt for etableringen av Geisli energi, et felles solkraftselskap for utbygging og produksjon av ren, fornybar energi.  

Storskala fornybarprosjekter krever tilgang til areal og kapital. OVF og Rein vurderer at sannsynligheten for å lykkes øker hvis ansvar og risiko for finansiering, utvikling, gjennomføring og drift deles. Den industrielle koblingen og et langsiktig eierskap er nøkkelen til å realisere vellykkede prosjekter. 

Gjennom det nye selskapet ønsker Hydro Rein og OVF å bidra til norsk solkraftindustri, som er i betydelig vekst. Det nye selskapet blir eid 49,9% av Hydro Rein og 50,1% av OVF. Hydro Rein vil ha rollen som prosjektleder samt være ansvarlig for utvikling og bygging av solkraftverkene. Størrelsen på solkraftverkene vil variere fra knappe 20MW til opp mot 100MW, totalt 655 MW. Årlig produksjon er estimert til 330 GWh med potensiale om ytterligere 400 GWh per år. 

OVF er blant Norges største grunneiere og fondet eier flere aktuelle områder med gode solforhold i nærheten av industri. Partene har startet arbeidet med å velge konkrete lokasjoner for prosjektene. Fra før jobber Hydro Rein med å utvikle totalt seks tidligfase solenergiprosjekter i Sverige og Danmark. I Brasil deltar Hydro Rein i utbyggingen av to store solkraftprosjekter.

– Vi ser frem til å trappe opp Hydro Reins solkraftambisjoner i Norge sammen med OVF. Her går to tradisjonstunge norske aktører sammen om et felles solkraftselskap for å jobbe frem solide prosjekter i tett dialog med lokalsamfunn og kommuner. Vi gleder oss til å levere på løftet om mer grønn kraft til Norge og norsk industri, sier Tor-Ove Horstad, kommersielt ansvarlig (CCO) og leder for Hydro Rein i Norge. 

Neste steg av samarbeidet er å gjennomføre grundige utredninger av egnede OVF-eiendommer beslutte prioriterte områder. Når solkraftanleggene blir realisert vil dette kunne legge til rette for samfunnsutvikling og etablering av ny industri i områder som har hatt mindre tilgang på kraft. 

– OVF er gjennom Clemens Kraft allerede godt etablert innen vannkraft. Vi gleder oss til også å utvikle solkraft på OVF-eiendommer og bidra med mer ren energi til det grønne skiftet, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond. 

– Vi er veldig glade for partnerskapet med Hydro Rein – en kompetent og tung industriell aktør med lange røtter i Norge, slik også OVF har. Med solkraftutbyggingen fortsetter og forsterker OVF sitt bidrag til utvikling av Distrikts-Norge og tar ytterligere konkrete grep for å bidra til at vi kan nå våre felles klimamål, sier Meyer.   

Våre ambisjoner

Gesli Energi skal bygge og drifte bakkemontert solkraftverk og produserer ren, fornybar energi med et minimalt fotavtrykk i naturen.

Vi vil være en langsiktig eier som utvikler og drifter fra A til Å, og ambisjonen for første fase er å produsere 650GWh solenergi årlig.

Solkraft på Geisli-måten

Solkraftverk ruver ikke, bråker ikke, slår ikke ihjel fugler og dyr. Tvert imot kan dyr og planter leve godt mellom solpaneler. Forsøk i Europa har vist at beiting i et solkraftverk-område holder vegetasjonen nede og bidrar til naturmangfold samtidig som solpaneler gir dyrene ly og skygge for regn og sol. Solkraftverk er i hovedsak solcellepaneler som festes i bakken på påler uten behov for å endre landskap eller bygge store installasjoner. Når panelene når sin fulle alder kan de nappes opp og naturen restitueres til slik det var før utbyggingen. Det gjør solkraft til den mest skånsomme kraftutbyggingen.

Naturvennlig

Vi gjør grundig naturkartlegging, tar hensyn til artsmangfold, dyrevelferd og viktige biotoper, minimerer fotavtrykket gjennom små inngrep​ og skånsomme installasjoner.

Distriktsutvikling

Strøm for elektrifisering av industri er et knapphetsgode fordi nettkapasiteten er for lav i mange områder i Norge. Vi prioriterer å bygge solkraft på grå arealer og randsoner nær industriområder som kan bruke energien til å elektrifisere produksjon eller skape ny, grønn industri tett på våre utbygginger.

Transparent

Vi ønsker åpenhet rundt våre prosjekter slik at politikere, lokalbefolkning, naturvernorganisasjoner og naboer blir med på laget for å skape mer fornybar energi på en naturvennlig måte. Derfor vil vi aktivt jobbe for dialog med bererørte interessenter og lytter og besvarer motstemmer så langt det lar seg gjøre.

Klimagevinst

Det grønne skiftet krever elektrifisering av industri og samferdsel, og utfasing av fossil energi. Energikommisjonens rapport sier at at potensialet for solenergi i Norge er stort, og regjeringens ambisjon er utbygging av 5-10 TWh det neste ti-året.

A til Å

Geisli Energi vil være en langsiktig eier av solkraftverk og selv prosjektere, bygge og drifte anleggene fra A til Å. Naboer, kommuner og samfunnet eller vil forholde seg til ett ansvarlig selskap i hele kraftverkets levetid.

Norske eiere

Geisli Energi eies av tradisjonsrike, norske eiere som kjenner det norske samfunnet og kulturen. Vi produserer strøm for et norsk marked og skaper inntekter til fellesskapet. Les mer om våre eiere ved å klikke på "våre eiere" i menyen.

(St. Olav-figur fra Fresvik kirke. Foto: Ove Holst /
Kulturhistorisk museum, UiO, CC BY-SA 4.0)

Geisli – solstrålen

Geisli Energi har hentet navn fra et skaldekvad av den islandske skalden Einar Skulason. Ordet "Geisli" betyr "solstråle" og diktet var en hyllest til Olav den hellige – solstrålen som gir lys og varme til Norden. Diktet ble først fremført, av Einar selv, i Nidarosdomen i 1153 ved etableringen av Nidaros som erkebispesete.

Geisli Energi as

Adresse:
Rådhusgata 1
0151 OSLO

Kontakt oss:
E-post: torbjorn.ellingsen@ovf.no
Telefon (OVF): 23 08 15 00 (09-13)

Organisasjonsnummer:
932 584 778